Chào mừng bạn đến với website OMS ( VNPT Online Management Solution)

Khi đăng nhập hệ thống OMS từ Internet, ngoài tài khoản và mật khẩu thì người dùng phải nhập thêm Mã xác thực , để lấy mã xác thực người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu sau đó chọn nút "Lấy mã xác thực", mã xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại di động mà người dùng đã đăng ký trên hệ thống OMS.

Mã xác thực gồm 6 số và có thời hạn sử dụng trong ngày. Người dùng có thể sử dụng mã xác thực để đăng nhập vào lần tiếp theo trong ngày.

Hỗ trợ kỹ thuật : Tổ Tin Học - Tel: (+84-781)3827672; (+84-781)3824848.
Design by Tổ tin học - Phòng Mạng và Dịch vụ - Viễn Thông Bạc Liêu
Ðịa chỉ: 20 Trần Phú - Phường 3 - TP. Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu
Tel:(+84-781)3827672; (+84-781)3824848; Email: vnptbaclieu@gmail.com